Vsemogočnemu vodiku, dušiku, natriju in fosforju, priznam, da sem grešila žalila tebe predragi periodni sistem elementov. Trdno sklenem da se bom poboljšala in te uporabljala v polni meri. Amen!

0