Vem, da ničesar ne vem, ampak drugi vedo še manj.

1