V...sako leto ob tem času rojstni dan praznuješ,
S...poročila, lepe želje s pošto pričakuješ.
E...nkrat letno v ta namen prijatelje povabiš,
N...a ljudi, ki so ti blizu, tudi ne pozabiš.

A...li uresničila so se pričakovanja?
Je..življenje izpolnilo, kar srce ti sanja?
B...rez želja, brez upanja turobno je življenje!
O...d skrbi, strahov in dvomov se rodi trpljenje.

L...e najlepše, le najboljše naj se ti dogaja!
J...utri, vsak dan, vse življenje mir naj te obdaja!
Š ...e veliko, zdravja, sreče, vsega polne sklede,
E...na pa ljubezen prava naj srce zasede!

225