"Usluga prijatelja še ne nar'di
in kdor udari, sovražnik še ni.
Resnično namero pa človek spozna,
ko vidi, kaj se skriva v globini srca."

0