Ugledala sam tvoje lice i znala sam, ti si onaj, kojem svoje srce dam. I jer s tobom ne bih ništa izgubila, u tebe sam se zaljubila!

0