Tvoja mama je tak stara, tak da je še Jezusu denar dolžna

0