TVOJ DANAŠ NJI HOROSKOP:
- SUŽBA: zvezde se ti nasmihajo,
- LJUBEZEN: zvezde se ti nasmihajo,
- ZDRAVJE: zvezde se ti nasmihajo,
- SEX: zvezde crkavajo od smeha!

0