Ti danes rojstni dan imaš,
ti hočeš prijat´le povabiti,
oni rečejo,
ok zveseljem pridem
tako da zapojejo veselo.

0