Si zvezda, ki svetiš
noč in dan,
si prijatelj ki ga rabim
vsak dan

1