Prijatelj je zvezda, ki
na nebu zažari kadar
si v stiski.

0