Praljudje se pogovarjajo:
Mama krega sina: Pa kako si lahko dobil šus pri zgodoini!?
Pa saj se je komaj še do dobra začela!

0