poraz še ni prebavljen hotu bi te spet imet,
brez tebe sem osamljen ti si bla moj celi svet

4