Pijanček vpraša mimoidočega: Oprostite prosim, koliko bušk imam na glavi?
MIMOIDOČI: Š tiri!
PIJANČEK: Hvala, ša dva stebra pa bom doma!

3