Ovako bosanac moli:
oče naš koji jesi,
marcedas mi donesi,
da se sveti ime tvojen neka bude metalik boje,
u ime oca i sina neka bude pun benzina
a najvišje te molim, bože, sjedista da bude od koze.

0