Nov list v knjigi časa kliče,
naj nanj zapišemo vse želje,
vse, kar bodočnosti se tiče,
in kar prinaša nam veselje.
Š e moj(naš) zapis blešči se v njej:
"Naj tvoja(vaša) sreča bo brez mej!"

2