Molk je zlato, ampak od tega ni še noben obogatel.

1