Kako reče ljudožerec skupini ljudi, ki beži pred njim? Fast food.

5