In vino veritas in vaginas penis. (v vinu je resnica v l..... pa l...)

0