Idealen učitelj:ne pije, ne kadi in ne obstaja!

0