Hodita dva norca eden za drugim in prvi pravi drugemu:

0