DVA potoka privreta na dan vsak iz svojega izvira......
Oba tečeta po svoji strugi in se zlijeta vsak v svojo reko.....
Pa vendar se enkrat daleč zlijeta v Eno morje.

1