Če verz dober je,
glasujte samo in največ zame le!

5