Čas je največji učitelj. Š koda, da ubija svoje učence.

1