Ljubiti pomeni živeti!
Živeti pomeni trpeti!
Trpeti pomeni preživeti!
Upati pomeni Boljše bo!
Boljše bo pomeni misliti!
Misliti pomeni nič vedeti!
Nič vedeti pomeni ŽIVETI IZ SEKUNDE V SEKUNDO!

1