Ljubezen se rima na bolezen.
Ljubav na gubav.
Love pa na gol

0