Odškodnina je nadomestilo za nastalo škodo

Ste pomislili koliko nevarnosti preži na nas že na poti v službo in iz nje? Ker se hitro lahko zgodi nesreča, manjša ali večja, je prav da vemo kako ravnati v primeru poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica nesreče. Bistveno je, da smo v primeru poškodb upravičeni do denarnega povračila za poškodbe, ki mu z eno besedo pravimo odškodnina.

 

Odškodnina je pravni pojem, ki označuje denarno ali kakšno drugo nadomestilo za nastalo škodo. Najpogosteje je odškodnina izražena v obliki denarnega nadomestila in je odvisna od nastale škode. V tem smislu ločimo dve vrsti odškodnin, in sicer odškodnino za materialno škodo in odškodnino za nematerialno škodo.

 

Odškodnina se lahko zahteva le v primeru škodnega dogodka

 

Kadar govorimo o odškodninah, morajo biti izpolnjene štiri predpostavke. Najprej se mora škodni dogodek sploh zgoditi. Ugotovljen mora biti povzročitelj škode in njegovo nedovoljeno ravnanje, prav tako pa mora obstajati vzročna zveza med škodo in nedovoljenim ravnanjem povzročitelja. Te tri postavke mora pri uveljavljanju dokazovati oškodovanec, medtem ko se četrta, to je odgovornost povzročitelja, domneva.

 

Kadar gre za materialno škodo, se odškodnina izraža v vzpostavitvi prvotnega stanja stvari, kot je na primer popravilo. Tipičen primer je na primer materialna škoda v primeru avtomobilske nesreče. Kadar popravilo ni možno, potem se odškodnina izrazi v denarni vsoti. Pri nematerialni škodi se odškodnina vselej izraža v obliki denarne kompenzacije s katero se posledice omili.

 

Najpogostejši razlogi nastanka škode, ko lahko zahtevamo odškodnino

 

Kot smo že povedali v uvodu se vsakodnevno pogosto srečujemo s situacijami, ko se lahko poškodujemo. Če veliko našega časa preživimo za volanom, se hitro lahko zgodi prometna nesreča v kateri smo lahko težje poškodovani.

 

Do poškodbe pa lahko pride tudi na delovnem mestu, na javni površini, ko gremo iz službe ali se sprehajamo po pločniku, ali pa na zasebni površini.

February 10th, 2020 Posted in Novice

Comments are closed.