Izdelava 3D prototipov v industrijske namene [ November 26th, 2020 ] Objavljeno v kategoriji » Razno

Če iščete stroškovno najučinkovitejšo tehniko za izdelavo svojih prototipov, je jasno, da morate začeti vlagati v profesionalne 3D tiskalnike.  

Izdelava 3D prototipov ponuja rešitev za različne tipe projektov, od arhitekturnih modelov do prototipov za mehanske dele. Postopek 3D tiskanja je preprost. Bistveno je, da imate v računalniškem programu izrisan želeni prototip in izdelava 3D poskusnega modela bo nato potekala zelo hitro. 

Katere materiale zahteva izdelava 3D prototipov?

Za hitro izdelavo 3D plastičnih prototipov se lahko uporabi veliko različnih materialov in tehnologij, ki imajo različne cene. Seveda morate pred izbiro posameznega materiala preveriti različne vidike, ki jih material ponuja.  

Zagotovo boste morali preveriti ceno, ki je vedno najpomembnejša točka za vsako podjetje. Vsakdo si namreč želi, da bi imel za proizvodnjo prototipa čim manj stroškov. Strokovnjaki na primer priporočajo, da se prototip izdela iz plastike, četudi bo končni izdelek kovinski, saj se stroškovno veliko bolj izplača. Če boste pri izdelavi prototipa uporabili različne plastične materiale in različne možnosti, boste zagotovo našli ekonomično rešitev za izdelavo 3D prototipov. 

Če iščete stroškovno najučinkovitejšo tehniko za izdelavo svojih prototipov, je jasno, da morate začeti vlagati v profesionalne 3D tiskalnike.

Natančnost in kakovost materiala

Da bo izdelava 3D prototipov čim boljša, je potrebno uporabljati kakovosten material. Prototip je način, kako dobiti popoln pregled nad projektom in odkriti zadnje težave. Zagotovo želi vsak uporabnik ustvariti funkcionalen prototip. Če imamo na primer pred seboj kompleksen projekt ali predmet, ki mora biti zelo dodelan, morate preveriti ali sta material in tehnika 3D tiskanja dovolj natančna za vaše potrebe. izdelava 3D prototipov bo funkcionalna le, če boste imeli v mislih mehanske lastnosti končnega materiala. 

Smernice za izbiro materiala

Vsi materiali, ki jih izdelava 3D prototipov zahteva, imajo različne smernice oblikovanja. Pri izbiri morate biti zahtevni. Če prototip na koncu ni popoln, je razlog za to lahko kakovost materiala.  Izbira materiala je odvisna od projekta. V nadaljevanju vam bomo predstavili nekaj najpogosteje uporabljenih materialov, ki jih zahteva izdelava 3D prototipov.

Zelo uporaben material je najlon PA12. Ta bela umetna masa je eden najcenejših materialov z veliko odličnimi mehanskimi lastnostmi. Material je izdelan iz finega poliamidnega prahu in je kot nalašč za izdelavo prototipov. Izdelava 3D prototipov z najlonom je dobra rešitev, ker je material poceni in vam daje veliko geometrijske svobode. 

Zelo uporabna je Multi jet Fusion PA12 siva plastika. S tem materialom bo izdelava 3D prototipov stroškovno zelo dostopna. Prototip boste brez slabe vesti natisnili tudi večkrat, saj vam ne bo prinesel visokih stroškov, kar je za industrijo vedno pomembno in dobrodošlo. 

Comments Off on Izdelava 3D prototipov v industrijske namene

Auto-Gyro

Podjetje Auto-Gyro izdela 50% vseh gyrocopterjev na svetu in se uvršča v vodilna podjetja v proizvodnji. Gyrocopterji so majhni, zmogljivi in zelo uporabni pri različnih namenih. Nudijo adrenalinsko vožnjo in velike užitke pri letenju.

Podjetje leži blizu Celja, v Grižah in na letališču Celje njihov gyrocopterji prestajajo preizkušnje, vožnje in navdušenje.

Vse dele v glavnem izdelajo sami in veliko se posvetijo vsakemu posameznemu delčku gyrocopterja in so ročno izdelani. Od načrta do popolne svobode med nebom in zemljo.Noben njihov izdelek ne izgubi edinstvenosti, ne glede na moderno strokovno izdelavo. Entuziazem in veliko navdušenja nad malenkostmi, vrhunski dizajn  in kreativnost so glavni ključi za uspeh.

Najprej jih je bilo le nekaj, sedaj pa proizvedejo že več kot tristo gyrocopterjev na leto. Auto-Gyro nadaljuje z rastjo, razvojem, inovacijami in veliko nagradami.

Izdelali so gyrocopterje za ZDA, Rusijo, Poljsko, Namibijo, Irak, Južno Afriko, Združene arabske emirate, Kitajska, Columbia, Nemčija, Avstralija.

Njihovi modeli Calidus, Cavalon in MTO Sport so zelo lepi, okretni, zaželeni in iskani. Vsak ima svoje prednosti, ki jih kupci potrebujejo in pri nakupu odločijo katera je pomembnejša.

December 28th, 2013 | Comments Off on Auto-Gyro

Notranja vrata po meri in cene le teh

Zakaj bi se tudi vi odločili za izdelavo notranjih vrat po meri? V bistvu, bi se na tem mestu lahko vprašali, če je kakšen razlog, da se sploh ne bi odločili za izdelavo po meri. Sama v tej storitvi vidim same prednosti. Izdelava notranjih vrat po meri namreč omogoča, da se bodo notranja vrata prilagajala prostorom tako po obliki in velikosti, kot tudi po materialu in videzu na sploh. Poleg tega pa mi izdelava notranjih vrat po meri omogoča tudi to, da se sama odločam, kakšna bodo nasadila, kakšno bo steklo, kakšne bodo kljuke ter kakšni bodo detajli, ki bodo vrata v mojem stanovanju naredili še bolj unikatna. Moja notranja vrata bo izdelalo mizarstvo Jereb, katerega lahko najdete na spletni strani www.vrata-jereb.si.

Verjamem pa, da tudi vas ob razmisleku za izdelavo notranjih vrat po meri zanima, kakšna je cena takšnih vrat. Vendar pa ker gre za notranja vrata po meri, na spletni strani ne boste mogli najti točnega cenika vrat. Seveda je to povsem razumljivo, vendar pa si vsak želi vedeti, koliko ga bo določen artikel stal. Mizarstvo Jereb vam nudi obrazec oziroma informacije o tem, katere podatke morate sporočiti strokovnjakom, da bi le ti lahko potem izdelali točen predračun za notranja vrata za vas. Skratka, cene notranjih vrat niso skrivnost, potrebno je navesti le nekaj podatkov o tem, kakšna notranja vrata si želite oziroma jih potrebujete vi. Če torej kupujete nova notranja vrata vam toplo priporočam, da se odločite za izdelavo notranjih vrat po meri.

December 17th, 2013 | Comments Off on Notranja vrata po meri in cene le teh

Zakoličevanje objektov in kataster

Zakoličenje objekta je geodetska storitev prenosa zakoličbenih elementov (oblika, višina in položaj objekta), ki jih pripravi projektant v sklopu PGD dokumentacije, na teren. Z namenom, da gradbenikom pripravimo osnovne podatke za pričetek gradnje. Za pomoč se lahko obrnete na geodetske storitve Postojna.

Zakoličenje objekta je prenos tlorisa zunanjega oboda načrtovanega objekta na teren znotraj gradbene parcele, oziroma prenos osi trase dolžinskih objektov gospodarske javne infrastrukture.

V naravi se označi karakteristične točke bodočega objekta v skladu s podatki iz projekta, na podlagi katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje.

Geodet poleg zakoličbe objekta določi tudi nadmorsko višino pritličja objekta.

Zakoličbo objekta lahko naroči izvajalec gradbenih del po pridobitvi gradbenega dovoljenja.

O datumu in kraju zakoličenja objekta mora izvajalec gradbenih del pisno obvestiti občinsko upravo tiste občine, na katere območju leži zemljišče z nameravano gradnjo, in sicer najpozneje osem dni pred zakoličenjem.

Po zakoličbi pripravimo še zakoličbeni zapisnik, ki je tudi zadosten dokaz za strokovno opravljeno zakoličbo v primeru gradbene inšpekcije.

Zapisnik zakoličenja podpišeta odgovorni geodet in izvajalec gradbenih del, lahko pa tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju navzoč.

Zakoličenje objekta je zaključeno, ko se preda zapisnik zakoličenja investitorju.

Vse podatke je najbolje dvakrat preveriti, tudi po opravljeni zakoličbi  zakoličene točke geodetsko posneti in jih še enkrat preverili z zakoličbenimi podatki. Na ta način zmanjšamo možnost napake na minimum. V primeru, da pride do napake pri zakoličbi je najslabši možni scenarij, celo rušitev novozgrajenega objekta.

Zemljiški kataster in kataster stavb:

Ureditev meje : mejo med parcelami se določi s pomočjo postopka ureditve meje. Izvesti jo je potrebno pred vsako parcelacijo, ali kadar lastniki želijo imeti določeno mejo in označeno na terenu. Z ureditvijo meje pridobite kar največ za svojo parcelo, saj natančno izveste kje so meje vaše parcele oz. imetja. Na željo lastnikov se meja označi s trajnimi znamenji. Mejo se uredi tudi takrat, ko se z mejašem ne morete sporazumeti o poteku meje. Pogosto se zgodi, da z urejeno mejo uredimo tudi odnose s sosedom.

Parcelacija : je delitev ali združitev parcel. Izvede se takrat, ko želimo prodati del parcele ali pa ji določiti kakšen drug pravni status. Parcelacije izvajamo tudi zato, da investitorju omogočimo, da nepremičnine prodajo po delih, novi lastnik pa pridobi natančen podatek kaj je kupil.

Evidentiranja zemljišča pod stavbo: vsaka stavba mora imeti evidentirano zemljišče pod stavbo v zemljiškem katastru. To naredimo z odmero stavbišča. Elaborat vsebuje tudi elemente elaborata stavbe. Po prostorski zakonodaji je postopek obvezen za vse stavbe zgrajene po 1.1.2003. Namesto kazni, sredstva rajši porabite za investicijo urejanja vaše nepremičnine.

Vpis stavbe v kataster stavb: Vse novozgrajene objekte je potrebno evidentirati (vpisati oz. vrisati) v kataster stavb in v zemljiškem katastru določiti zemljišče pod stavbo.

Določitev hišne številke

V kolikor bi objekt po predpisih o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb moral imeti hišno številko, je potrebno dati zahtevo za določitev hišne številke, ki pa se jo najpogosteje odda skupaj z elaboratom evidentiranje objekta.

Komasacija: je zložba parcel, ki imajo enako pravno stanje zaradi boljše uporabe zemljišča. Izvaja se upravna komasacija ali pogodbena komasacija, to je na podlagi pogodbe, ki jo podpišejo lastniki.

December 15th, 2013 | Comments Off on Zakoličevanje objektov in kataster

Poravnava

Prisilna poravnava je z zakonom urejen postopek sanacije dolžnika v finančnih težavah, ki se ga lahko predlaga pred ali med stečajnim postopkom. V primerjalnem pravu se uporablja tudi izraz reorganizacija, saj sodobni postopki te vrste izhajajo iz pravil ameriškega postopka.

Navadno prisilno poravnavo predlaga kar  dolžnik sam, saj to  po navadi pomeni, da bo z zmanjšanjem svojih obveznosti v bodoče posloval pozitivno. Upniki za potrditev prisilne poravnave glasujejo zato, ker menijo, da bodo na ta način še vedno poplačani v večji meri kot pa v primeru takojšnjega stečaja.

V slovenski ureditvi sta dva glavna razloga, zaradi katerih je mogoče predlagati stečaj, to sta   insolventnost in prezadolženost. Insolventnost je položaj, ki nastane, če dolžnik oziroma dolžnica v daljšem obdobju ni sposoben poravnati vseh svojih obveznosti, ki so zapadle v tem obdobju, ali postane dolgoročno plačilno nesposoben. Insolventni dolžnik ni sposoben plačevati tekočih zapadlih obveznosti. Njegovo premoženje je morda večje od njegovih dolgov, vendar ga ni mogoče hitro unovčiti in zato ni sposoben poplačati upnikov takrat. Prezadolženi dolžnik pa morda v nekem trenutku sicer še lahko sproti poplačuje svoje obveznosti do upnikov, vendar pa so njegovi dolgovi skupaj večji od njegovega premoženja in bo v bolj ali manj oddaljeni prihodnosti postal nelikviden. V praksi je insolventnost precej bolj pogost razlog za začetek stečaja ali prisilne poravnave kot prezadolženost.

Postopek vodi senat treh sodnikov, poravnalni senat določi stečajnega upravitelja ali upravitelja prisilne poravnave. Poravnalni senat tudi določi upniški odbor. Po navadi imajo različne interese glede stečaja. Dolžnik mora pripraviti načrt finančne reorganizacije in najbolj pogost ukrep je znižanje in odlog plačila dolgov. Pri reorganizaciji odprodajo nepotrebno premoženje in odpuščajo delavce. Prisilno poravnavo potrdi sodišče.

December 12th, 2013 | Comments Off on Poravnava