Vrste čiščenja

Kadar se ljudje dalj časa zadržujejo v določenih prostorih, je potrebno te prostore seveda tudi čistiti. Čiščenje pomeni odstranjevanje nesnage in nepotrebnih stvari s stanovanjskih površin oziroma poslovnih prostorov. Čiščenje lahko poteka v okviru lastnikov prostorov samih ali pa se te odločijo za čistilni servis. Na začetku lahko podamo delitev čiščenja glede na to, kje poteka.

Ta delitev obsega čiščenje notranjih in pa zunanjih površin. Površine, katerih lastniki so znani, običajno opravljajo lastniki sami, čiščenje javnih površin pa izvaja čistilni servis. Nadalje ločimo tudi čiščenja glede na vrsto prostora, kjer poteka. S tem je mišljeno čiščenje stanovanjskih stavb ali pa čiščenje poslovnih objektov. Obstaja tudi čiščenje zunanjih delov stavb, kot so na primer čiščenje oken, čiščenje na višini in tako dalje. Kadar se čiščenje zunanjih delov stavb opravlja na nevarnih območjih, kot je na primer višina nad 3 m, lahko predpostavimo, da bo čistilni servis za tako storitev zahteval večje plačilo, kot pa za čiščenje notranjih prostorov. Čiščenje se loči tudi po tem, katere pripomočke čistilec uporablja. To je lahko le čiščenje z vodo, čiščenje s čističniim sredstvi, ročno ali strojno čiščenje in tako dalje. Cene čiščenja se gibljejo že nekje od 10 € na uro, vendar pa določene postavke še ne obsegajo DDV-ja ali pa stroškov čistil.

Tags: , August 19th, 2012 Posted in Oglasi

Komentiraj

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>