Onesnaževala v izpušnih plinih [ December 29th, 2020 ] Objavljeno v kategoriji » Razno

Izpušni plini iz prometa predstavljajo velik delež vseh onesnaženih plinov, ki jih človeštvo spušča v okolje. Zato je zelo smiselno, da se jih z različnimi tehnikami čim bolj omeji oziroma prečisti. Pri avtomobilskih motorjih na notranje zgorevanje v grobem obstajata več načina čiščenja izpušnih plinov.

Katalitično čiščenje izpušnih produktov

S tem postopkom v izpuhu spremenimo kemijsko sestavo nekaterih snovi, da le te postanejo manj škodljive za okolje. Tu gre v prvi vrsti za dušikove okside, ogljikov monoksid in organske molekule – nezgoreli ostanki goriva. Na ta način se ne moremo znebiti ogljikovega dioksida, ki sicer ni strupen, je pa škodljiv za okolje.

Izpušni sistem pri bencinskih motorjih lahko uporablja nekoliko manj učinkovit katalizator.

Filtriranje trdih delcev

Pri dizelskih motorjih med izgorevanjem nastaja precej sajastih delcev. Ti lahko zelo poslabšajo kakovost zraka, zato jih vsak sodobni izpušni sistem vsaj delno filtrira. Filtracija se lahko izvaja na že obstoječem katalizatorju, za večjo učinkovitost pa se v izpušni sistem vključi tudi DPF filter trdih delcev. Tak filter učinkovito filtrira trde delce, ki se nalagajo na stene njegove notranje strukture. Vsake toliko časa pa se ti delci sežgejo in s tem sprostijo DPF filter, da se ta ne zamaši. Sežig lahko poteka samodejno le takrat, ko je motor vsaj nekaj minut v stanju visoke obremenitve (in temperature). Zato imajo nekateri sistemi poseben gorilnik, ki lahko DPF filter očisti kadarkoli, s tem pa se prepreči njegova zamašitev in posledično nedelovanje motorja.

Izpušni sistem pri bencinskih motorjih lahko uporablja nekoliko manj učinkovit katalizator oziroma DPF filter, saj je prednost bencinskih motorjev pred dizelskimi ravno v tem, da gorijo veliko bolj čisto. Do nedavnega bencinski motorji niso imeli niti katalizatorjev, danes pa se zaradi varovanja okolja tudi v bencinske motorje v čedalje večji meri vgrajuje katalizatorje in DPF filtre. Filtri so zelo primerni tudi za naknadno namestitev na starejše modele avtomobilov.

Comments Off on Onesnaževala v izpušnih plinih

Legalizacija objekta

Tukaj gre za nedovoljeno gradnjo objektov, prizidkov, nadzidavo in prezidavo. Po zakonu se razvrščajo na nelegalne gradnje, neskladne gradnje in nevarne gradnje.

–          Nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje izvajajo oz. so že izvedena brez veljavnega dovoljenja.

–          Neskladna gradnja pomeni, da je za gradnjo izdano gradbeno dovoljenje, vendar se takšna gradnja oz. dela izvajajo ali so izvedena v nasprotju s pogoji, ki so določeni z gradbenim dovoljenjem.

Zoper vsakega investitorja takšne gradnje lahko kadarkoli ukrepa pristojni gradbeni inšpektor, ki lahko odredi odstranitev nedovoljene gradnje. Izjema so objekti, ki so bili zgrajeni pred 31.12.1967, vendar samo pod pogojem, da so v uporabi in da se jim namembnost ni spremenila, morajo pa biti tudi na predpisan način evidentirani v zemljiškem katastru, stavba pa tudi v katastru stavb.

Postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja za legalizacijo objekta oz. nedovoljenih gradenj ni nič drugačen od postopka za pridobitev gradbenega dovoljena za nove gradnje.

May 25th, 2011 | Komentiraj

iPad je vaš sopotnik

Tako kot iPhone, tudi iPad 2 ponuja povezavo preko mreže in dostop do svetovnega spleta na 2 načina. To je prek Wi-fi-ja ali prek 3g povezave. Wi-Fi je dostopen danes že marsikje. Vendar je prosto odprtih interrnetnih dostopov relativno malo, medtem ko prek 3G-ja, Ipad praktično omogoča komunikacijo s svetom z vseh kotičkov Planeta Zemlje.

Kompas in ostali dve navigacijski napravi pa vam omogočata, da se na še tako skrajnem delu sveta praktično ne morete izgubiti. Zato je iPad prijetno tih in skoraj nepogrešljiv sopotnik kamorkoli se boste odpravili na potovanje. Giro(-skop) pa vam omogoča, da se boste pri igranju igric na novem iPad 2 povsem približali virtualni resničnosti.

May 2nd, 2011 | Komentiraj